II. 05 khâu chuẩn bị để trở thành Freelancer chuyên nghiệp

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Course Content

01. CHUẨN BỊ TÂM LÝ VÀ SẴN SÀNG THAY ĐỔI
02. THIẾT LẬP TƯ DUY MỚI- PHÁ BỎ NIỀM TIN GIỚI HẠN
TIN TƯỞNG, YÊU THUƠNG VÀ CHỮA LÀNH BẢN THÂN
03. TÌM NGÁCH, TÌM NGHỀ PHÙ HỢP
04. TẠO BẢNG KẾ HOẠCH MỤC TIÊU CÁ NHÂN CỤ THỂ
1 of 3