III. 6 công việc Freelancer cho Freelancer mới yêu cầu ít kỹ năng ( tiếng Anh cơ bản)

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Course Content

Agency freelancer là gì?
Trợ lý từ xa ( Virtual Assistant) là gì?
Viết Blog SEO
Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
Livestream trò chuyện trên nền tảng nước ngoài
Kiếm tiền từ Canva như thế nào?
Edit video ngắn là gì?
1 of 2