Mất gốc tiếng Anh hay không có kỹ năng có phù hợp với khoá học không?

Mình biết là khi tiếng Anh hay kỹ năng của bạn chưa tốt thì bạn sẽ chưa đủ tự tin để kiếm tiền. Trong video này, Hà sẽ giải đáp thắc mắc và nếu bạn cam kết hành động, thực hành và kiên trì, Hà chắc chắn bạn sẽ thay đổi!